Εθελοντική αιμοδοσία στο Rodos Palace-Abav2

Εθελοντική αιμοδοσία στο Rodos Palace-Abav2


Εθελοντική αιμοδοσία στο Rodos Palace-Abav2

Το ξενοδοχείο είναι τόσο ευαισθητοποιημένο σε θέματα που αφορούν στη βοήθεια των συνανθρώπων μας, όσο και σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, με διάφορα προγράμματα ανακύκλωσης και διατήρησης ενέργειας.

Εθελοντική αιμοδοσία στο Rodos Palace Abav2

Το προσωπικό του ξενοδοχείου Rodos Palace-Abav2Rodos Palace-Abav2 στη Ρόδο έδωσε λίγα λεπτά από το χρόνο του για τους σκοπούς εθελοντικής αιμοδοσίας, εκφράζοντας την αγάπη του για τους συνανθρώπους μας. Είναι άλλωστε γνωστές οι ελλείψεις μονάδων αίματος που παρατηρούνται -ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες– και κάθε ανάλογη προσπάθεια, συμβάλλει έτσι ώστε σε μια δύσκολη στιγμή, να μπορεί να καλυφθούν άμεσα οι όποιες ανάγκες προκύψουν σε συνανθρώπους μας.

Εθελοντική αιμοδοσία στο Rodos Palace Abav2

Η προσέλευση ήταν μεγάλη, αποδεικνύοντας, για άλλη μια φορά, ότι το Rodos Palace – Avan2 είναι ευαισθητοποιημένο σε θέματα που αφορούν στη βοήθεια των συνανθρώπων μας, αλλά και σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, με διάφορα προγράμματα ανακύκλωσης και διατήρησης ενέργειας.Πηγή:www.in.gr