Οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες στην Ελλάδα το 2017, στο 1,6% της ‘πίτας’ ο τουρισμός βάσει πωλήσεων

Οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες στην Ελλάδα το 2017, στο 1,6% της 'πίτας' ο τουρισμός βάσει πωλήσεων


Οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες στην Ελλάδα το 2017, στο 1,6% της ‘πίτας’ ο τουρισμός βάσει πωλήσεων

Στον τομέα του τουρισμού οι κορυφαίες επιχειρήσεις είναι οι: Autohellas (Hertz) ΑΤΕΕ, Olympic ΕΤΕ ΑΕ, Σάνη ΑΕ, Leaseplan Hellas AE και Φαίαξ ΑΕΤΑ.

Οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες στην Ελλάδα το 2017, στο 1,6% της πίτας ο τουρισμός βάσει πωλήσεων

Βελτίωση της κερδοφορίας τους σημείωσαν οι 500 πιο κερδοφόρες Εταιρείες και οι 200 πιο κερδοφόροι όμιλοι στην Ελλάδα για το 2017, σύμφωνα με την ειδική μελέτη που διενήργησε η ICAP στο πλαίσιο της έκδοσης “Business Leaders in Greece”.

Η 11η επιχειρηματική έκδοση “Business Leaders in Greece” περιλαμβάνει τις εταιρείες και ομίλους “πρωταθλητές” κερδών της Ελλάδας για το 2017 και παρουσιάζει αναλυτικά, τα πιο πετυχημένα Success Stories της ελληνικής αγοράς. Επιπλέον, διαθέτει επίκαιρη και πλούσια αρθρογραφία επιφανών λειτουργών και στελεχών.

Οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες στην Ελλάδα το 2017, στο 1,6% της πίτας ο τουρισμός βάσει πωλήσεων

Οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες στην Ελλάδα το 2017, στο 1,6% της πίτας ο τουρισμός βάσει πωλήσεων
Από τις 500 πιο κερδοφόρε εταιρείες, στον τουριστικό κλάδο ανήκουν οι 45, με συνολικά κέρδη Κέρδη EBITDA 484,558 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρου 202,269 εκατ. ευρώ και κύκλο εργασιών περίπου 1,421 δισ. ευρώ.

Στον τομέα του τουρισμού οι κορυφαίες επιχειρήσεις είναι οι εξής:

  • Autohellas (Hertz) ΑΤΕΕ
  • Olympic ΕΤΕ ΑΕ
  • Σάνη ΑΕ
  • Leaseplan Hellas AE
  • Φαίαξ ΑΕΤΑ

Οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες στην Ελλάδα το 2017, στο 1,6% της πίτας ο τουρισμός βάσει πωλήσεων
Οι εταιρείες αυτές με κέρδη 237,2 εκατ. ευρώ κάλυψαν από κοινού το 48,9% των συνολικών κερδών EBITDA του τομέα.

O κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου εταιρειών ICAP, δήλωσε σχετικά: “Μετά από μια μακροχρόνια περίοδο ύφεσης, η ελληνική οικονομία κινήθηκε σε ανοδική τροχιά το 2017, καθώς το ΑΕΠ της χώρας κατέγραψε χαμηλούς μεν, αλλά θετικούς ρυθμούς μεταβολής, τάση η οποία συνεχίστηκε και το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Η βελτίωση της οικονομίας αποτυπώθηκε όχι μόνο στα μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας, αλλά και στις επιδόσεις των επιχειρήσεων κατά το χρόνο αυτό. Πράγματι, με βάση τους ισολογισμούς του έτους 2017, οι 500 πιο κερδοφόρες ελληνικές εταιρείες βελτίωσαν σημαντικά τα αποτελέσματά τους, πετυχαίνοντας εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας τους, ενώ παράλληλα θετική ήταν και η εξέλιξη τόσο των συνολικών τους πωλήσεων όσο και των ιδίων κεφαλαίων.

Οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες στην Ελλάδα το 2017, στο 1,6% της πίτας ο τουρισμός βάσει πωλήσεων

Ειδικότερα, τα συνολικά κέρδη EBITDA των 500 πιο κερδοφόρων εταιρειών αυξήθηκαν κατά 15% και διαμορφώθηκαν στο ποσό των 12,8 δισ. ευρώ. Τα συνολικά προ φόρου κέρδη διευρύνθηκαν εντυπωσιακά, κατά 26%, ανερχόμενα σε 7,2 δισ. ευρώ, μέγεθος που υπερκαλύπτει το αντίστοιχο τελικό καθαρό αποτέλεσμα του συνόλου των ελληνικών εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς για το 2017.

Η εξέλιξη της κερδοφορίας των εταιρειών της έκδοσης, διαχρονικά, αποτελεί αναμφισβήτητα μεγάλο επίτευγμα, εάν ληφθεί υπόψη το γενικότερο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον στο οποίο λειτούργησε ο εταιρικός τομέας τα τελευταία έτη. Χαρακτηριστικό είναι ότι, 92 από τις εταιρείες της παρούσας κατάταξης διακρίνονται ανελλιπώς ως ‘Business Leaders in Greece’, από το 2008 έως και το 2017, επομένως δικαίως χαρακτηρίζονται ως οι ‘πρωταθλητές’ των πλέον κερδοφόρων επιχειρήσεων της χώρας.

Συνεπώς, οι κορυφαίες αυτές επιχειρήσεις είναι άξιες συγχαρητηρίων, αφού με την επίμονη και συστηματική προσπάθειά τους συνεχίζουν να καταγράφουν εντυπωσιακές επιδόσεις. Σίγουρα, η επάνοδος της οικονομίας με χαμηλούς, αλλά θετικούς ρυθμούς μεταβολής ευνόησε τον επιχειρηματικό τομέα. Επιτακτική λοιπόν είναι η ανάγκη για τη συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την επικράτηση ενός σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος, προκειμένου η ελληνική οικονομία να προσελκύσει επενδύσεις και να θέσει τις βάσεις για ένα φιλικό προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλον”.

ICAP – Business Leaders Study 2018Πηγή:www.in.gr